Jeśli bliska Ci osoba poniosła śmierć w wypadku możesz ubiegać się o odszkodowanie

W przypadku utraty bliskiej nam osoby możemy się ubiegać o odszkodowanie, zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku. Odszkodowanie za wypadek śmiertelny może uzyskać każda osoba, która pozostawała w bliskich relacjach ze zmarłym i związana z nim była pokrewieństwem (rodzice, dzieci, rodzeństwo) lub powinowactwem (małżonkowie oraz konkubenci). Istotny jest tutaj czynnik emocjonalny i utrata życiowej stabilizacji przez śmierć bliskiej osoby. Strata emocjonalna i materialna “wyceniana” jest w ramach jednorazowego świadczenia, które może wynosić mniej więcej od 10000 do 100000zł. Rzadkością są wyższe zasądzone kwoty. Przykładem może być tutaj katastrofa Smoleńska, gdzie zadośćuczynienie zostało ustalone na kwotę 250000zł.

Świadczenie odszkodowawcze obejmuje także zwrot kosztów pochówku, w tym: kosztu postawienia nagrobka, wydatków przeznaczonych na kwiaty cz wieńce, koszty zakupu odzieży żałobnej, wydatku na stypę i Mszę żałobną. Odszkodowanie takie nie jest wypłacane obligatoryjnie, lecz ustalane w toku postępowania sądowego. Stanowi pewną rekompensatę za straty emocjonalne i finansowe.

 

Author: mobilna-przeprowadzki.pl