Fundament polskości

Polska, kraj katolicki, opierający się w dużej mierze na wierze. Świat pędzi do przodu, a my wierzymy w Boga, wyznawców jest coraz mniejsze grono, ale wciąż liczna grupa. Ci praktykujący i niekoniecznie biorący czynny udział w życiu religijnym.
W tradycję polską wpisały się pieśni religijne na każdą okazję. Wszystkie pieśni mają myśl przewodnią, wykonywane są w konkretnych momentach, przez dzieci i dorosłych, są jakby fundamentem polskości. Sporą grupę stanowią utwory okresu wielkopostnego, można przytoczyć sporą część tytułów jak: Zbawienie przeszło przez krzyż, W krzyżu cierpienie, Otrzyjcie już łzy płaczące i wiele innych, osobną grupę stanowią też pieśni pochwalne jak: Wszystko Tobie oddać pragnę, Zawitaj Królowo Różańca Świętego.

 

Każdy zapewne z nas ma bliską sercu pieśń. Nie zawsze mamy odwagę pokazać innym ludziom naszą wiarę, obecnie jest bardzo duża nagonka na chrześcijan, a przecież każdy powinien mieć prawo do decyzji o własnym życiu, wierze. Wielu ludzi nie dostrzega swojej drogi życiowej, a wystarczy chwilę się zastanowić, przemyśleć swoje postępowanie i wiele spraw jest dużo jaśniejszych. Na pewno w dużej mierze pomaga modlitwa.

 

Author: mobilna-przeprowadzki.pl